Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Właściwości
Článek
    Impaktyty - ich powstanie, wĺasciwosci i wystepowanie
    Rozważania nad metodyką monitoringu gleb strefy leśnej Karkonoskiego Parku Narodowego (KPN) - w świetle zróżnicowania właściwości tych gleb
    Właściwości gleb organicznych Karkonoskiego Parku Narodowego
    Właściwości gleb zlewni Wielkiego i Małego Stawu w Karkonoszach i rola wybranych parametrów fizykochemicznych na ich zróżnicowanie