Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Westphal
Článek
    Doubravské vrstvy (westphal A) v české části hornoslezské pánve
    Paleobotanické, palynologické a sedimentologické výzkumy v nýřanských vrstvách (Westphal D) na Rakovnicku : (12-14 Rakovník)
    Paleobotanické, palynologické a sedimentologické výzkumy v nýřanských vrstvách (westphal D) na Rakovnicku
    Sapropelity české části hornoslezské pánve (namur, westphal A)