Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Whewellitem
Článek
    Kalcitové drúzové dutiny s whewellitem na uranovém ložisku Bytíz (příbramský uran-polymetalický revír)