Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    WIEKU
Monografie
    Dorobek i pozycja Polskiej geomorfologii u progu XXI wieku
    LXXXII ZJAZD NAUKOWY POLSKIEGO TOWARZYSTWA GEOLOGICZNEGO;Ustroń 19-21 września 2013 r. WYZWANIA GEOLOGII REGIONU GÓRNOŚLASKIEGO W XXI WIEKU
Článek
    Maksymalne dobowe opady atmosferyczne w Karkonoszach w drugiej połowie XX wieku
    Mapy geologiczne i opisy ziem polskich w XVIII i pierwszej połowie XIX wieku
    Nowe dane o wieku skał cieszynitowych (Karpaty zewnętrzne, jednostka śląska) - rezultaty datowań metodą K-Ar