Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Wolframitu
Článek
    Deset let lokality wolframitu v Jeřmanicích u Liberce
    Druhý nález wolframitu a scheelitu u Těšenova na Pelhřimovsku
    Druhý nález wolframitu a scheelitu u Těšenova na Pelhřimovsku
    Mechanismus flotovatelnosti wolframitu, hübneritu, ferberitu a kasiteritu olejanem sodným
    Parageneze a chemické složení wolframitu z Pb-Zn-Ag ložiska Příbram-Březové Hory
    Pravděpodobný zdroj šlichových anomálií kassiteritu a wolframitu v okolí Rožmberka nad Vltavou (32-41 Vyšší Brod, 32-42 Rožmberk)
    Rozdíly v chemismu magmatického a hydrotermálního kasiteritu a wolframitu ze záp. Krušných hor
    Rozdíly v chemismu magmatického a hydrotermálního kasiteritu a wolframitu ze západních Krušných hor : 01-43 Horní Blatná