Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Wycieczka
Monografie
    Budowa geologiczna okolic Brna i rowu Boskovic, wycieczka A
    Geologia i zagadnienia ochrony środowiska w regionie Górnośłąskim. Materiały konferencyjne. 2, Wycieczka
    Perm Karkonoskiego basenu piedmontowego i basenu Nachodu. Wycieczka C, POKOS 3, Baseny srodgórskie: kontekst regionalny srodowisk i procesów sedymentacji. Kudowa Zdrój, 15-21 Sep, 2008
    wycieczka B: Osady permskie basenu śródsudeckiego