Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    XII
Monografie
    Abstract book and field trip guide : XII Annual Meeting of the Association of Vertebrate Palaeontologist
    Chráněná území ČR, svazek XII
    Comptes Rendus XII ICC-P, Volume 1
    Computational methods and experimental measurements XII. Volume 41 of the WIT Transactions an Modelling and Simulation
    Geodezja i urzadzenia rolne XII, nr.251. 251
    Proceedings of the XII International Conference on Computational Plasticity - Fundamentals and Applications. 12
    Sanační technologie XII, 19. - 21. května 2009, Uherské Hradiště
    Sborník XII. nár. hydrogeol. kongresu
    Sborník XII. nár. hydrogeol. kongresu ČAH
    XII. International ichnofabric workshop : abstracts
    XII. konference o biosféře
    XII. Limnologická konference "Limnologie na přelomu tisiciletí", Kouty nad Desnou. Sborník referátů
    XII. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách
    XII. národní hydrogeologický kongres
    XII. národní hydrogeologický kongres "Podzemní voda jako cenný přírodní zdroj, hlavní médium přenosu látek a důležitý aspekt inženýrské výstavby
    XII. národní hydrogeologický kongres - Podzemní voda jako cenný přírodní zdroj, hlavní médium přenosu látek a důležitý aspekt inženýrské stavby
    XII. národní hydrogeologický kongres - sborník
    XII. národní hydrogeologický kongres "Podzemní voda jako cenný přírodní zdroj, hlavní médium přenosu látek a důležitý aspekt inženýrské výstavby"
Článek
    Poznáváme holubinky XII. Holubinka parková - Russula exalbicans (Pers.) Melzer et Zvára
    Sekundární minerály uranu ve sbírkách Národního muzea v Praze XII. Křemičitany uranylu
    XII. Kongres mezinárodní unie pro výzkum kvartéru (INQUA) v Kanadě