Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    XIX
Monografie
    Air pollution XIX
    XIX Konferencja. Stratygrafia plejstocenu Polski. Korelacja osadów plejstocenu na pograniczu polsko-niemieckim w dolinie dolnej Odry.Cedynia, 3.-7.9.2012
Článek
    Mapy geologiczne i opisy ziem polskich w XVIII i pierwszej połowie XIX wieku
    Minerály na známkách XIX