Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Xenolity
Článek
    Bazaltoidní explozivní brekcie s xenolity u Kytlice v okrese Česká Lípa - hlubinný "vrt" do podloží křídy
    Charnockitové xenolity severočeských kenozoických bazaltoidů
    Charnockitové xenolity severočeských kenozoických bazaltoidů
    Porfyrit a xenolity křemene a granátu od Jesenice u Příbrami
    (Ultra)mafické plášťové xenolity v kenozoických alkalických vulkanitech Českého masívu (Česká republika)
    (Ultra)mafické plášťové xenolity v kenozoických alkalických vulkanitech Českého masívu (Česká republika)
    Ultramafické xenolity v bazaltoidech jižní poloviny listu 1:50 000 11-24 Žlutice
    Xenolity albitizovaných granitoidů v granulovaném diabasu od Otmíčů (2. sdělění)
    Xenolity albitizovaných granitoidů v granulovaném diabasu od Otmíčů
    Xenolity charnockitových hornin ve vulkanitech Českého středohoří
    Xenolity mramorů uzavřené v tonalitech budislavského masivu (poličské krystalinikum) (14-33 Polička)
    Xenolity mramorů uzavřené v tonalitech budislavského masivu (poličské krystalinikum)