Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Záření
Článek
    Aplikace zpětného rozptylu záření gama při speciální geometrii v hornictví-úpravnictví
    Jednotky dozimetrie ionizujícího záření v praxi
    Nová interpretace geologických, geotechnických, hydrogeologických a hydrologických bezpečnostních kritérií pro umísťování jaderných zařízení a velmi významných zdrojů ionizujícího záření po havárii v jaderné elektrárně Fukushima-Daiichi
    Použití mikrovlnného záření pro rozpouštění geologických vzorků při analýze prvků vzácných zemin
    Radionuklidy a ionizující záření ve vodním hospodářství
    Rentgenové záření a výzkum zkamenělin
    Stanovení obsahu popela v uhlí pomocí zpětného rozptylu záření X a rentgenfluorescenční analýzy a přístrojová technika firmy PAR
    Vliv ionizujícího záření na fyzikální vlastnosti drahých kamenů
    Vliv některých druhů záření na barvu nerostů