Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Zájmovém
Monografie
    Monitoring ekosystémů v zájmovém území těžby a úpravy uranových rud na ložisku Rožná a v povodí Bukovského potoka v roce 2013