Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Základná
Monografie
    Hornická Příbram ve vědě a technice 1991, Sekce Surovinová základna v současných podmínkách
    Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce Surovinová základna v současných podmínkách
Článek
    Experimentální hydrologická základna Jizerské hory
    Přístrojová základna při geochemickém vyhledávání barevných kovů
    Surovinová základňa exploatovaného ortuťového ložiska Malachov-Veľká Studňa
    Surovinová základňa kameňa v neovulkanitech stredného Slovenska a Cerovej vrchoviny
    Surovinová základna kamenné štípané industrie nositelů kultury zvoncovitých pohárů ve východní části střední Evropy
    Surovinová základna pro zpracování zlatonosných rud v úpravně MAPE Mydlovary
    Surovinová základna severní části moldanubického plutonu
    Surovinová základna štípaných industrií v předneolitickém osídlení jižních Čech
    Surovinová základna VHJ čs. kamenoprůmysl, její využití a koncepce rozvoje
    VÚHU Most - výzkumná základna povrchového dobývání hnědého uhlí
    Základná charakteristika geochemických aureol ložiská Zlatá Baňa