Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Základny
Monografie
    Dokumentace svahových nestabilit -WWW aplikace pro spravování datové základny svahových nestabilit (editaci, aktualizaci a administraci)
    Vytvoření databázové struktury a aplikační nadstavby pro potřeby činností v rámci řešených témat, včetně metodiky využití datové základny a jejího ověření
    Vytvoření databázové struktury a aplikační nadstavby pro potřeby činností v rámci řešených témat, včetně tvorby metodiky využití datové základny a jejího ověření
Článek
    Informační a poradenské středisko Báňské měřické základny VŠB o vlivech hornické činnosti na životní prostředí
    Možnosti intenzivnějšího využívání domácí surovinové základny
    Perspektivy a úskalí uhelného hornictví v ČSFR z hlediska surovinové základny
    Problematika surovinové základny cementárny a vápenky Prachovice
    Přehled dřívějšího dolování drahých kovů v Jeseníkách a jeho ložiskové základny
    Přestěhování kalibrační základny pro terénní gama spektrometry z Bratkovic do Stráže pod Ralskem, etapa 1.
    Připravenost surovinové základny GŘ Ceva
    Rozvoj tuniské materiálové základny pro výstavbu
    Stav a perspektivy využití světové surovinové základny stroncia a možnosti výroby sloučenin stroncia v ČSSR
    Úloha a postavení seizmické stanice báňské měřické základny Ostrava-Krásné Pole při sledování seizmické aktivity
    Vliv útlumu dotované báňské výroby na efektivní využívání surovinové základny v s.p. Rudné doly Příbram
    Výsledky geologického průzkumu a využívání nerostné surovinové základny České republiky v letech 1986-1990
    Výsledky Programu rozvoje surovinové základny ČR v oblasti nerudních surovin
    Výsledky programu rozvoje surovinové základny ČR v oblasti nerudních surovin
    Využití světové a čs. surovinové základny barytu