Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Závěrných
Článek
    Matematické modelování stability závěrných svahů uhelných velkolomů
    Metodika sledování závěrných svahů lomů pod úpatím Krušných hor a vybudování systémů kontrolního sledování
    Problematika těžby závěrných svahů na Dolech Nástup Tušimice