Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Záznamů
Monografie
    Analýza třísložkového digitálního záznamu z měření průběhu interakce řezného nástroje s materiálem
    Aplikace na kontrolu integrity záznamů v dokumentačních databázích
    Vliv změn geomagnetického pole na organismy a jejich možný odraz ve fosilním záznamu. Přehled eko-geologických výykumných prací v roce 1992.
Článek
    Drobné tvary na povrchu pískovcových skal : hříčka přírody i cenný typ geologického záznamu
    Druhohorní perloočky : mozaika fosilního záznamu
    Experimentální seizmické měření - vliv uchycení senzoru na kvalitu záznamu
    Identifikácia gravitačného príkrovu v JV časti Malých Karpát na základe radarového záznamu
    Interpretace seizmických záznamů trhacích prací prováděných ve štole Jeroným v Čisté
    Odlišitelnost zemětřesení a umělých zdrojů podle seizmického záznamu
    Odraz modálního složení siliciklastických sedimentů v gamaspektrometrickém záznamu: aplikace v provenienčním a stratigrafickém studiu
    Počítačové modelování RTG difrakčních záznamů
    Posouzení tvarů poměrových spekter záznamů seizmického neklidu z karvinské oblasti
    Předběžné vyhodnocení záznamů seismické stanice Vinařice z roku 1996
    Příspěvek k praktickému výpočtu množství jílových minerálů ze záznamů zhotovených na rentgenografickém difraktometru
    Spodnooligocenní klimatické cykly a jejich odraz v sedimentárním záznamu okrajových bazénů Paratethydy
    Stanovení disperzní křivky ze záznamů seismických povrchových vln při harmonickém zdroji
    Stanovení energie důlně indukovaných seismických jevů z OKR pomocí spektrální analýzy záznamů
    Těžba rud v jáchymovském rudním revíru podle geochemického záznamu v aluviálních sedimentech řeky Bystřice. Případová studie/ Der Abbau von Erzen im Joachimsthaler Erzrevier als geochemische Spur in den alluvialen Sedimenten der Wistritz (Bystřice) - Eine Fallstudie
    Trpaslík v geologickém záznamu - mýty a recese
    Vliv procesů vyvolaných inverzemi geomagnetického pole Země na organismy a jejich možný odraz ve fosilním záznamu
    Výpočet součinitele přenosu K ze záznamů trhacích prací z lomu Kotouč-Štramberk
    Waveletová transformace digitálních záznamů lokálních zemětřesení
    Zemětřesení u Opavy dne 20. a 21. února 1999: Matematické zpracování záznamu