Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Získání
Monografie
    Metodika přípravy vzorků pro získání křemene pro měření obsahů kosmogenních nuklidů
Článek
    Ověření možnosti získání užitkových složek z odpadů úpravy
    Podmínky získání srovnatelných dat terénní spektroskopie gama