Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Získávání
Monografie
    Monitoring geofaktorů životního prostředí (metody získávání vstupních dat v terénu a jejich interpretace), Sborník přednášek Seč 1998
Článek
    Aplikace chloridové technologie pro získávání stříbra z kyzového koncentrátu Kutná Hora
    Československá účast na získávání nerostných surovin v zahraničním podnikání
    Metodika získávání cizorodých sféroidálních mikročástic z půd a jejich identifikace
    Možnost získávání bromu ze solanek v Republice Kuba
    Možnosti získávání karbonského plynu z ochranných pilířů jam v závislosti na způsobu útlumu těžby příslušného dolu
    Možnosti získávání koncentrátu molybdenitu
    Možnosti získávání slojového plynu
    Nový způsob získávání mikrofosílií
    Perspektivy získávání kovů z druhotných surovin
    Praktické zkušenosti s technologií mikrobiologického loužení při získávání kovů z nerostných surovin
    Příspěvek k problematice získávání zlata z domácích zdrojů
    Voda nad zlato : investice do získávání pitné vody porostou
    Výzkum hydraulických vlastností granitů českého masivu - metodika získávání hydrogeologických dat pro matematický model hlubinného úložiště
    Zirkonium a možnosti jeho získávání z uranových rud severočeské křídy
    Získávání chrysolitu z olivinického čediče
    Získávání deficitních kovů z rozpadlých katalytických soustav
    Získávání drahých kovů z galvanických odpadů
    Získávání drahých kovů z galvanických odpadů. Dokonč.
    Získávání drahých kovů z galvanických odpadů. II
    Získávání drahých kovů z galvanických odpadů. III
    Získávání drahých kovů z kyanidových výluhů koncentrátu Čelina cementací
    Získávání užitkových těžkých minerálů při těžbě štěrkopísků
    Získávání vápnitých mikrofosílií z tvrdých vápenců a slínovců metodou horké acetolýzy
    Získávání zlata z kyanidových roztoků flotační metodou
    Zkušenosti z vrtání hlubokých hydrogeologických vrtů pro získávání termálních vod