Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Złóż
Článek
    Polskie złoża gazu ziemnego z łupków na tle wybranych niekonwencjonalnych złóż Europy Środkowo-Wschodniej