Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    ZK
Monografie
    Aktualizace Krajské surovinové politiky Zlínského kraje-verifikace a aktualizace kap.č.14 Požadavky na vymezení ploch pro těžbu a ochranu nerostných surovin návrhu zadání ÚPN VÚC ZK a kap.č.15 Nerostné bohatství a vymezení ploch přípustných pro dobývání
Článek
    Li izotopické zloženie granitov ZK ako odraz ich pôvodu a zdrojov