Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Zachytávání
Monografie
    Zachytávání a ukládání CO2 - geologická alternativa snižování emisí
Článek
    Distribuce a zachytávání rtuti při spalování pevných paliv
    Zachytávání a ukládání CO2 - geologická alternativa snižování emisí