Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Zadání
Monografie
    Aktualizace Krajské surovinové politiky Zlínského kraje-verifikace a aktualizace kap.č.14 Požadavky na vymezení ploch pro těžbu a ochranu nerostných surovin návrhu zadání ÚPN VÚC ZK a kap.č.15 Nerostné bohatství a vymezení ploch přípustných pro dobývání
    Stanovisko ČGS k Návrhu zadání Změny č. 2 územního plánu Podbořany (dále jen ÚP Podbořany)
    Stanovisko ČGS k návrhu zadání ÚP Vroutek
    Stanovisko ČGS k návrhu zadání Územního plánu Oseka
    Stanovisko ČGS k upřesnění podkladů k návrhu zadání územního plánu města Kryry, se zřetelem na objasnění rozporu v klasifikaci - kategorii evidovaného prognózního zdroje vyhrazených nerostů keramických nežáruvzdorných jílů Černčice-Mukoděly (č. Q 9318200)
    Stanovisko k návrhu zadání územního plánu Blatno
    Stanovisko k Návrhu zadání územního plánu Ledvice
    Stanovisko k návrhu zadání územního plánu Petrohrad