Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Zajímavý
Článek
    Mineralogický zajímavý pegmatit u obce Řípec
    Morfologicky zajímavý pyrit z Ševětína u Českých Budějovic
    Wellsit - zajímavý zeolit z desilikovaného pegmatitu ve Věžné
    Zajímavý cenomanský výchoz v sz. části cihelny v Praze-Hloubětíně (12-24 Praha)
    Zajímavý list o starých hornických dílech v okolí Píseckém
    Zajímavý nález albinizovaného apofylitu z Libodřic na Kolínsku
    Zajímavý nález chalcedonových nodulí z Klokočova u Příbora na severní Moravě
    Zajímavý nález skorylu v Brně
    Zajímavý profil sedimentů s akumulací koprolitů, ústřic a červů (Plaňany, česká křídová pánev) (13-14 Nymburk)
    Zajímavý profil sedimentů s akumulací koprolitů, ústřic a červů (Plaňany, česká křídová pánev)
    Zajímavý vltavín z Krochot u Kožichovic
    Zajímavý výskyt aktinolitu a titanitu na Žižkově vrchu u Sušice