Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Zajišťování
Monografie
    Podpora přístupu a zkvalitňování informací datových zdrojů a metainformačního systému ČGS při zajišťování výkonu státní geologické služby podle ustanovení § 17 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů
Článek
    Geoelektrické metody průzkumu při zajišťování bezpečnosti skládek průmyslových a komunálních odpadů
    Hornická minulost Slavkovského lesa. Zajišťování následků důlní činnosti v období 1994-1998 a význam unikátních hornických památek pro region
    K problému zajišťování ekonomické úspěšnosti průzkumu ložisek nerostných surovin
    Příklady zajišťování starých důlních děl
    Současné a budoucí postavení České republiky v zajišťování zdrojů nerostných surovin
    Současné výhledy a tendence v oblasti metod zajišťování porubních chodeb v uhelných dolech
    Zkušenosti a současný stav problematiky likvidace a zajišťování starých důlních děl v organizacích Energie-stavební a báňská a.s. a Eurogas a.s.