Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Zambii
Monografie
    Monitorování prašného spadu z hutě v Nkaně a environmentální vzdělávání na středních školách Nkana, Wusakile a Mukuba v Kitwe v Zambii
    Zhodnocení vlivu těžby a úpravy rud na životní prostředí v oblasti Copperbeltu v Zambii. Závěrečná zpráva za rok 2005
Článek
    Mapování Českého geologického ústavu v severovýchodní Zambii
    Mapování Českého geologického ústavu v severovýchodní Zambii
    Mineralogické zajímavosti z oblasti Muyombe v severovýchodní Zambii
    Mineralogické zajímavosti z oblasti Muyombe v severovýchodní Zambii
    Vodní zdroje v Zambii