Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Zambijského
Monografie
    Litologický, strukturní a geochemický výzkum mineralizace v oblasti zambijského mědného pásu; s environmentálními důsledky staré těžby
    Zhodnocení vlivu těžby měděných a kobaltových rud na životní prostředí v oblasti Zambijského měďného pásu a návrh monitorovacího systému znečištění těžkými kovy a sírou
Článek
    Environmentální geochemické mapování v oblasti zambijského Copperbeltu a jeho prezentace v GIS
    Kapradina Pteris vittata, hyperakumulátpor arzenu na odkalištích zambijského Copperbeltu