Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Zatěžování
Článek
    Akustické emise při cyklickém zatěžování hornin z české části Hornoslezské pánve - Kaiserův efekt
    Analýza deformace a porušení horninových vzorků fyzikálními metodami v průběhu zatěžování
    Aparatura pro měření síly a deformace při jednoosém zatěžování za mezí pevnosti
    Chování hornin při jednoosém cyklickém zatěžování za mezí pevnosti
    Deformační pochody a emise akustických impulsů při jednoosém zatěžování vybraných hornin z české části Hornoslezské pánve
    Měření přetvárných vlastností a akustických emisí hornin při jednoosém zatěžování
    Měření rychlosti průchodu podélných ultrazvukových vln horninovými zkušebními tělesy v průběhu zatěžování
    Měření rychlosti průchodu podélných ultrazvukových vln horninovými zkušebními tělesy v průběhu zatěžování
    Přetvárné vlastnosti hornin za mezí elasticity při cyklickém zatěžování v trojossém stavu napjatosti
    Snímání přetvárných charakteristik a akustických emisí hornin při zatěžování prostým jednoosým tlakem
    Vliv dlouhodobého zatěžování na fyzikální a mechanické vlastnosti hornin
    Změhy statických a dynamických modulů pískovců v průběhu zatěžování
    Změny přetvárných vlastností hornin v průběhu zatěžování za jednoosého a trojosého stavu napjatosti
    Změny statických a dynamických modulů pískovců v průběhu zatěžování