Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Zborovského
Článek
    Ropno-geologický výskum zborovského antiklinória
    Využitie gravimetrie, radarového snímkovania a atmogeochémie pri riešení geologickej stavby zborovského antiklinória