Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Zelený
Článek
    Zelený dumortierit z okolí Kutné Hory: strukturní a spektroskopická charakteristika
    Zelený grossular ("tsavorit") ze severní Sibiře
    Zelený grosular 'tsavorit' ze severní Sibiře
    Zelený muskovit z nových lokalit na Slovensku