Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Zemědělsky
Článek
    Srovnání povodí ovlivněného průmyslem s intenzivně zemědělsky obhospodařovaným povodím
    Vliv hydromelioračních staveb na hydrologické procesy v zemědělsky využívaném povodí