Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Zemědělství
Monografie
    Obsahy a bilance prvků ve sférách životního prostředí, I. díl, 88 str., 1993, II. díl 158 str., Ministerstvo zemědělství ČR, 1994, Praha
    Odborné vyjádření ČGS k problematice zdůvodnění potřeby pro plánované využití nevýhradního ložiska štěrkopísků Lhota pod Libčany, Expertní posudek pro OOHP MŽP a Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
    Soubor kartogramu o zemedelstvi v okresech Ceske republiky
    Střední Brdy / Václav Cílek a kolektiv. -- [Praha] : Ministerstvo zemědělství ČR : Ministerstvo životního prostředí ČR ; Příbram : ČSOP Příbram, 2005. -- 376 s. : il. (převážně barev.), mapy, plány, faksim
Článek
    Aplikace organických látek z nadloží hnědouhelných dolů v zemědělství a lesnictví
    Divergentní trendy v zemědělství a v sektoru bioplynových stanic v České Republice: příležitost nebo hrozba?
    Ekologické formy zemědělství v Krkonoších: krajina, ekoturismus, udržitelnost
    Geografické aspekty transformace zemědělství v okrese Frýdek-Místek
    Hodnocení dostupnosti a využitelnosti statistických data pro výzkum v oblasti geografie zemědělství
    Ložiska karbonátových hornin ČSR pro zemědělství
    Revize karbonátových hornin v regionu středních Čech z hlediska zemědělství
    Skleníkové plyny v půdě. 1., Hlavní zdroje emisí v zemědělství a možnosti jejich snížení
    Zemědělství a voda
    Zemědělství v horských oblastech: vybrané teoreticko-metodologické aspekty geografického výzkumu