Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Zeolitových
Článek
    Návrh na optimálne využitie ložiska zeolitových tufov Nižný Hrabovec
    Pihelský vrch: jedna ze zeolitových lokalit Českolipska
    Skúsenosti s využitím osobného počítača PMD 85-2 pri modelovaní ložiska zeolitových tufov Nižný Hrabovec
    Vztahy mezi syntézou zeolitů v laboratoři a distribucí zeolitových zón v sedimentech