Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Zeolitovej
Článek
    Vzťah zeolitovej mineralizácie a sulfidov s minerálmi telúru v stredoslovenských neovulkanitoch na lokalite Kráĺová