Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Zeolitů
Článek
    Fázové strukturní přechody vybraných přírodních zeolitů
    Geopolymerní reakce metakaolinu pro přípravu zeolitu A
    Hydrotermální syntéza zeolitů s vysokým obsahem Si. I. syntéza za přítomnosti etylaminu
    Hydrotermální syntéza zeolitů s vysokým obsahem Si. II. syntéza za přítomnosti pyridinu
    Hydrotermální syntéza zeolitů s vysokým obsahem Si III. Syntéza za přítomnosti isopropylaminu nebo diisopropylaminu
    Hydrotermální syntéza zeolitů s vysokým obsahem Si IV. Syntéza za přítomnosti V III a EtNH2
    Hydrotermální syntéza zeolitů s vysokým obsahem Si V. Syntéza za přítomnosti ethylaminu a Fe
    Kinetika termickej regenerácie zeolitu ZSM-5
    Klasifikace struktur zeolitů na základě koordinečních sekvencí
    Koordinační polyedry ve strukturách zeolitů skupiny natrolitu
    Kožušná u Štětínova - významné naleziště zeolitů v sobotínském amfibolitovém masivu
    Krystalochemie přírodních zeolitů skupiny natrolitu
    Markovice a Horky u Čáslavi - klasické lokality zeolitů v alpských žilách
    Mineralogická naleziště zeolitů v Železných horách
    Mineralogický výzkum zeolitů v Geologickém ústavu AV ČR
    Mokrá u Žlutic, lokalita gibbsitu, böhmitu a zeolitů
    Možnosti odstraňování amonného dusíku z odpadních vod pomocí zeolitů syntetizovaných z popelů
    Možnosti využití kaolínu pro přípravu syntetických zeolitů
    Naleziště prehnitu a zeolitů pod Templštejnem u Jamolic
    Nálezy zeolitů u obce Žežice, sv. od Ústí nad Labem
    Nová lokalita zeolitů Rollberg u Kunratic u České Kamenice
    Nová lokalita zeolitů u obce Dolní Zálezly v Českém středohoří
    Nové nálezy zeolitů na Zlatém a Stříbrném vrchu u Lísky u České Kamenice
    Prvé ložisko zeolitu v Československu : výsledky prieskumu klinoptiolitového tufu v Nižnom Hrabovci (východné Slovensko)
    Příprava zeolitu A pomocí geopolymerních reakcí
    Reuss-Cornuho pravidlo o krystalizaci zeolitů z hydrotermálních roztoků
    Současný stav některých lokalit zeolitů v Českém středohoří
    Staré Ransko - lokalita zajímavých zeolitů
    Struktury zeolitů
    Studium kinetiky dehydratace přírodního zeolitu chabazitu
    Suroviny s nízkým obsahem zeolitů z Nikaraguy a možnosti jejich využití
    Tepelný rozklad zeolitů
    Vliv O-D charakteru distribuce atomů Si, Al, Na, Ca na strukturu krystalů zeolitů
    Výskyty zeolitů na žilách alpského typu v Hrubém Jeseníku, Zlatohorské a Hanušovické vrchovině
    Výskyty zeolitů v oblasti žulovského masívu
    Vztahy mezi syntézou v laboratoři a distribucí zeolitů v sedimentech
    Vztahy mezi syntézou zeolitů v laboratoři a distribucí zeolitových zón v sedimentech
    Základní charakteristika přírodních zeolitů a doporučený systém jejich názvosloví
    Základní charakteristika přírodních zeolitů a nové principy jejich názosloví