Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Ziem
Článek
    Mapy geologiczne i opisy ziem polskich w XVIII i pierwszej połowie XIX wieku
Seriál
    Problemy zagospodarowania ziem górskich