Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    ZIRKON
Monografie
    Geochemická mapa listu Miramar, 1:50 000, Kostarika - šlichová prospekce, ZIRKON
Článek
    Latest Precambrian (Cadomian) zirkon ages, Nd isotopic systematics and P-T evolution of granitoid orthogneisses of the Erzgebirge, Saxony and Czech Republic
    Mid-late Devonian plutonism in the Bohemian Massif: evidence from U-Pb zirkon studies
    Neobvyklý zirkon z frakcionovaného peraluminického granitu
    U-Pb zirkon isotopic evidence for early Ordovician and late Proterozoic units in the Mariánské Lázně complex, Central European Hercynides
    Zirkon v náplavech horního toku Lužnice a jeho vztah k leteckým anomáliím radioaktivity
    Zirkon v uhelných tonsteinech ostravsko-karvinského revíru
    Zirkon z Pačejova