Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Zirkonu
Monografie
    Studium původu klastických sedimentů barrandienského středního devonu: geochronologie detritických zirkonů pomocí laserové ablace ICPMS
Článek
    Datování nejstarších minerálů zirkonu a baddeleyitu z diferencovaných meteoritů - bazaltických achondritů
    Důkaz zirkonia v zirkonu
    Identifikace hydratovaného oxidu zirkoničitého na korozní vrstvě slitiny zirkonu
    Kambrický granitoidní magmatismus v moldanubiku: datování zirkonů ze strážské ortoruly metodou U-Pb (23-33 Veselí nad Lužnicí)
    Kambrický granitoidní magmatismus v moldanubiku: datování zirkonů ze strážské ortoruly metodou U-Pb
    Nález inkluze s vysokou hustotou fluid CO2 v zirkonu z kvartérních fluviálních štěrkopísků u Hulína : 25-31 Kroměříž
    Nové poznatky o autigenním zirkonu ze severočeské křídy
    Nové poznatky o autigenním zirkonu ze severočeské křídy
    Studie zirkonu z alkalického syenitu od Naloučan, moldanubikum
    Studie zirkonu z alkalického syenitu od Naloučan, moldanubikum
    Typológia zirkónu granitoidných hornín veporského plutónu
    Typologie zirkonů a předběžné výsledky mineralogického a izotopického výzkumu drahokamových zirkonů z bazaltů východního Saska (Německo)
    Typologie zirkonu z výskytů hornin durbachitové série v okolí Nového Města na Moravě : 24-11 Nové Město na Moravě
    Velké podeformační krystaly zirkonů z granulitů Plešovic
    Výskyt vulkanických zirkonů v diatomitech (34-21, Hustopeče; 24-43, Bučovice)
    Využití RTG práškové difrakce pro stanovení chemického složení minerálů řady zirkonu
    Zajímavá lokalita zirkonu u Plešovic u Č. Krumlova