Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Zjednodušená
Monografie
    Zjednodušená geologická mapa ČR 1 : 50 000 - Podklad pro tvorbu odvozených geovědních map