Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Zkouška
Monografie
    5. 5. 1609. Zlom v nejdelším sněmu českých dějin. Generální zkouška stavovského povstání.
    ČSN ISO 10059-1 Žárovzdorné výrobky tvarové hutné. Stanovení pevnosti v tlaku za studena. Část 1: Rozhodčí zkouška bez podložek
    Karlovy Vary - Sadový a zahradní pramen. Hydrogeofyzikální průzkum a stopovací zkouška (1. etapa)
Článek
    Chemická zkouška na křišťál
    Komunikační zkouška v údolí Šramnického potoka
    Proudění vody nad Ochozskou jeskyní: stopovací zkouška v nenasycené zóně a šíření hydraulického rázu
    Srovnávací stopovací zkouška na Králickém Sněžníku: Je fluorescein vhodný stopovač pro horské krystalinikum?
    Stopovací zkouška v areálu ÚJV - Řež