Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Zkušebních
Článek
    Měření propustnosti geokompozitů na ortogonálních zkušebních tělesech
    Monitorování akustické emise při laboratorních zkouškách horninových zkušebních těles v prostém tlaku
    Výběr zkušebních metod pro zjištění přilnavosti dvousložkových polyuretanových injektážních pryskyřic k povrchu hornin