Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Zlatna
Článek
    K otázke rudonosnosti medenoporfýrového systému Zlatna
    Porovnanie relatívneho pôdneho geochemického potenciálu Cu, Pb, Zn a Sn nad měďnatoporfýrovými systémami Zlatna v Štiavnických vrchoch a Baniska v Javorí