Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Zlatonosných
Článek
    Bakteriální úprava zlatonosných rud a detoxikace odpadních vod po kyanidovém loužení
    Biohydrometalurgické metody loužení arzenopyritu při průmyslovém zpracování refraktorních zlatonosných rud
    Biohydrometalurgické metody loužení arzenopyritu při průmyslovém zpracování refraktorních zlatonosných rud
    Chemické složení minerálů bismutu a telluru ze zlatonosných žil příbramského uranového ložiska
    Chemické zloženie arzenopyritu v niektorých zlatonosných zrudneniach v tatraveporiku
    Minerogeneze kasejovických zlatonosných žil
    Ověření recentních zlatonosných rozsypů pod Tribečem
    Příspěvek ke stanovení veškerých kyanidů v odpadních roztocích po loužení zlatonosných rud
    Revize zlatonosných žil Halířského pásma na východním okraji jílovského zlatonosného revíru
    Shrnutí technologického výzkumu úpravy zlatonosných rud z českých ložisek
    Současné ekonomické podmínky těžení a zpracování zlatonosných rud v Čechách
    Současné zkušenosti v oblasti úpravy zlatonosných rud v ČSSR
    Surovinová základna pro zpracování zlatonosných rud v úpravně MAPE Mydlovary
    Těžba zlatonosných rozsypů v jižním okolí Prahy (střední Čechy)
    Tsumoit (BiTe) ze zlatonosných křemenných žil z Bytízu-Starých hor u Příbrami
    Vyhodnocení kruhových analýz vzorků zlatonosných rud
    Výroba zlata ze zlatonosných rud ve světě - technologické a ekologické problémy
    Využití mikroorganismů při těžbě a úpravě zlatonosných rud