Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Zlepšení
Monografie
    Webové stránky 'Zlepšení výuky aplikované geologie na Addis Ababa University'
Článek
    Možnosti zlepšení jakosti pitné vody v České republice
    Programy zlepšení obytného prostředí českých sídlišť a hodnocení jejich úspěšnosti
    Přehled dosavadních aktivit v České republice, zaměřených na zlepšení stavu lesních půd
    Snižování množství odpadů při hornické činnosti - jedna z cest ke zlepšení životního prostředí
    Vliv zlepšení zpracovatelnosti zeminy vápnem na její propustnost
    Využití litosféry pro zlepšení životního prostředí - možnosti a realita
    Zlepšení geotechnických vlastností zemin vyvoláním konsolidace injekčním tlakem
    Zlepšení jakosti povrchových vod v Nizozemí