Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Zlewni
Článek
    Badania nad krążeniem wody i transportem zwietrzelin w zlewni Homerki
    Mady dolin Sudieckich. Część I, Ogólna charakterystyka środowiskowa (na przykładzie zlewni górnego Bobru)
    Właściwości gleb zlewni Wielkiego i Małego Stawu w Karkonoszach i rola wybranych parametrów fizykochemicznych na ich zróżnicowanie
    Wstepne wyniki badan oncentracji radu i radonu w wodach podziemnych i powierzchniowych górnej czesci zlewni Kamienicy (Masyw Snieznika, Sudety).
    Zastosowanie analizy czynnikowej w badaniach hydrochemicznych wybranych zlewni sudeckich