Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Zlomová
Článek
    Duktilní zlomová tektonika Českého masívu - geofyzikální problematika
    Limnické pánve permokarbonu Českého masívu - geneze, třídění, vyplňování a zlomová tektonika
    Pozdně orogenní zlomová tektonika - významná komponenta pokračující orogeneze v předpolí a podloží příkrovové stavby orogénu a její dopad na uhlovodíkové systémy
    Zlomová stavba centrální části karvinské oblasti hornoslezské pánve