Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Zlomové
Monografie
    Strukturní mapa prvků zlomové tektoniky 1:25.000 Rožná a okolí
Článek
    Anomálie těžkých minerálů jako indikátory zlomové stavby a metamorfní zonálnosti v krystaliniku Českého masivu
    Bechlejovické zlomové pole u Děčína; tektonicky nejvíce zaklesnuté kry v české křídové pánvi
    Geologická stavba a zlomové štruktúry stratovulkánov Vihorlatských vrchov
    Hlavní geofyzikálně indikované zlomové struktury Českého masívu ve vztahu k vulkanismu
    Kinematický model zlomové stavby strážského bloku (02-42 Česká Lípa, 03-31 Mimoň)
    Problematika recentních stresů a paleostrasů ve vztahu k zlomové tektonice
    Proboštovské zlomové pole, nově definovaná tektonická struktura ve východní části Českého středohoří
    Vliv neotektonické aktivity moravské zlomové zóny na vývoj údolní sítě na středním toku Svratky
    Zlomové poruchy veporského kryštalinika v prieskumnej štôlni PVE Ipeľ