Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Známé
Článek
    Haitská skla - pravděpodobně nejstarší známé tektity
    Impaktová struktura Alamo v USA : místo dopadu se nedochovalo, ale vše podstatné známe z okolních usazenin
    Knappenwand v Untersulzbachtalu - známé naleziště epidotů
    Málo známé hydrotermální křemenné žíly na jihozápadní Moravě
    Málo známé krasové a pseudokrasové jevy Českého ráje
    Málo známé krasové a pseudokrasové jevy Českého ráje
    Některé méně známé a nové druhy aglutinovaných foraminifer v karpatském flyši : 25-23 Rožnov pod Radhoštěm, 25-12 Hranice
    Některé méně známé a nové druhy aglutinovaných foraminifer v karpatském flyši
    Některé méně známé důkazy o vyspělosti hornictví na území dnešní České a Slovenské republiky
    Některé význačné i málo známé vápnité bentické foraminifery eocénu z vrtů MND na jižní Moravě
    Nové a málo známé aglutinované foraminifery z paleogénu jižní Moravy
    Vladislav - méně známé naleziště křemenných žil s ametysty
    Zaniklé nebo málo známé lokality v Krkonoších
    Zlato z ložiska Rosia Montana (Rumunsko), nalezené ve Vodňanech, známé jako Křepické
    Známé alpské naleziště minerálů Lengenbach