Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Znárodnění
Článek
    K problematice báňského vlastnictví v procesu znárodnění a privatizace těžebního průmyslu
    Těžba kamenného uhlí na schwarzenberském báňském majetku v okolí Kroučové a Kounova od 1.pol. 19.století až do znárodnění v roce 1946