Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Zohlednění
Článek
    Zohlednění dynamických účinků kmitání k dimenzování ostění kolektoru
    Zohlednění počtu důlně indukovaných jevů v seizmickém zatížení objektů v mapách střetů zájmů