Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Způsobu
Monografie
    Vyhodnocení významnosti prvků neživé přírody - zpracování analýzy registru významných geologických lokalit pro zhodnocení způsobu zajištění jejich ochrany
Článek
    Jeden z možných způsobů intenzifikace jímání podzemních vod
    Ke způsobu vedení hranice mezi karbonem a permem v limnických pánvích Českého masívu
    Ke způsobu vydobytí polostrmě uložených poloh na ložisku Zlaté Hory-východ
    Možnosti získávání karbonského plynu z ochranných pilířů jam v závislosti na způsobu útlumu těžby příslušného dolu
    Porovnání dvou odlišných způsobů měření řezných odporů mechanického nástroje na laboratorním tlakovém pluhu
    Regionální návrh způsobu využívání introdukovaných dřevin v podmínkách výsypkových stanovišť severočeského a sokolovského hnědouhelného revíru
    Řešení problémů nových způsobů využití uhlí ve spolupráci zemí RVHP
    Teoretické základy nového způsobu přípravy kompozitů typu uhlík-uhlík
    Vliv drtitelnosti a abrazivnosti hornin na volbu způsobu zdrobňování
    Vliv různých způsobů separace vrstev kapilární bariéry na její těsnící vlastnosti při zakrývání skládek
    Změny ve způsobu exuviace trilobitů během ontogeneze