Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Zpevněné
Článek
    Likvidace starého důlního díla - štola Jacobi 1 ve Světci kombinovanou metodou použitím zpevněné, foukané a plavené základky
    Zpevněné jíly jako svérázný typ mořského pobřeží
    Zpevněné jíly jako svérázný typ mořského pobřeží
    Zpevněné povrchy puklin v kvádrovém pískovci a jejich role při vzniku skalních měst